Fondex

Mô hình Fakey Daily đã bị failed, quan sát để mua vào

Fondex Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tóm tắt: Neutral Bias. Biểu đồ cho thấy vùng kháng cự quan trọng tại 112,00 và 113,18 và vùng hỗ trợ quan trọng tại 109,70 và 110,75

Mô hình Fakey trước đây chúng ta dùng để short đã bị vô hiệu khi vùng cao nhất bị xuyên thủng lên.

Giá đã hình thành một cơ sở vững chắc tại mức 110,75 và hiện đang thử thách ngưỡng kháng cự 112,05. Chúng ta cần quan sát giá có qua được kháng cự 113.18 không.

Ý tưởng giao dịch: Hãy cân nhắc mua vào khi giá điều chỉnh nhưng vẫn nằm trên ngưỡng hỗ trợ chính 110,75, nhắm mục tiêu tới trở lại 112,05 và 113,18.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.