MrMin-Trading

GBPJPY, Chiến lược Sell ngắn hạn sau tin CPI ngày 17/08/2022

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
CPI ban đầu được kỳ vọng ở mức 8,7%. Sau khi xem xét dữ liệu của FED tại Cleveland, nhiều nhà kinh tế lại đưa kỳ vọng xung quanh mốc 9%, thúc đẩy đặt cược cho USD.
Và ôm nay Chỉ số CPI vừa được công bố của Anh trong tháng 7 tăng mạnh nhất kể từ năm 1982.
Sau 2 chiến lược bắt đỉnh SELL GBPJPY quanh 163.6 -163.8 và BUY GBPJPY quanh 160.45 -160.3. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm tới một entry đẹp hơn để SELL lướt GBPJPY sau tin CPI

Canh Sell GBPJPY vùng giá : 163.1 -163.3

Stop Loss : 164.5

Take Profit 1 : 162.6
Take Profit 2 : 161.8
Take Profit 3 : 160.7
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Bình luận:
Chiến lược +60pips 🎉
Bình luận:
Đạt tp1 🎉
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chiến lược HIT TP2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.