DinhhongTrader

Thij trường Phục Hồi với dữ liệu Kinh tế Mỹ

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng đang giao dịch ở mức cao hơn đáng kể, vượt qua ngưỡng tâm lý 1700 USD / ounce trong giao dịch đầu giờ châu Á do dữ liệu ISM của Mỹ yếu hơn. ISM mềm hơn đã khiến lợi suất của Mỹ thấp hơn và đóng góp qua đêm cho đồng đô la Mỹ sụt giảm. Bản in ISM của Mỹ mềm hơn làm tăng khả năng tăng lãi suất FOMC thấp hơn, điều này có ý nghĩa tích cực đối với vàng.

Việc đẩy giá vàng lên cao hơn cho thấy nhiều hỗ trợ cho vàng. Và đối với các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ, nơi mà lợi suất thực tế vẫn đang ở mức tiêu cực, vẫn có trường hợp sở hữu vàng.

Chiến lược giao dịch:

Plan: Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1697 - 1700

Stop Loss : 1710

Take Profit 1 : 1690
Take Profit 2 : 1680
Take Profit 3 : 1670

Plan: Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1673 - 1675

Stop Loss : 1660

Take Profit 1 : 1685
Take Profit 2 : 1695
Take Profit 3 : 1705

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.