DinhhongTrader

GOLD bậy tăng trở lại - phục hồi từ đáy 1614USD/oz

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng thu hút một số động thái mua vào gần khu vực $ 1,660 và hiện đang tìm cách xây dựng dựa trên sự phục hồi tốt của tuần trước từ mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. XAUUSD dính vào mức tăng trong ngày gần khu vực $ 1,670 thông qua đầu phiên Bắc Mỹ và hiện đang được đặt ngay dưới mức cao nhất trong một tuần chạm vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm gần đây từ mức đỉnh nhiều năm đã tăng tốc vào ngày đầu tiên của tuần mới sau khi chính phủ Anh thông báo rằng họ sẽ không thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế. Ngược lại, điều này được coi là một yếu tố chính cung cấp một số hỗ trợ cho vàng không sinh lợi, mặc dù sức mạnh đồng đô la Mỹ khiêm tốn có thể giới hạn bất kỳ mức tăng có ý nghĩa nào.

Chiến lược giao dịch:

Plan: Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1694 - 1696

Stop Loss : 1706

Take Profit 1 : 1690
Take Profit 2 : 1680
Take Profit 3 : 1670

Plan: Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1673 - 1675

Stop Loss : 1660

Take Profit 1 : 1685
Take Profit 2 : 1695
Take Profit 3 : 1705

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.