MrMin-Trading

GOLD tuần mới - Nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng không bị giảm sâu

Giá lên
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Trong tuần trước. XAUUSD đã di chuyển xuôi theo xu hướng của mô hình tam giác.
Tuy nhiên, mặc dù có sự phá vỡ hỗ trợ, phá vỡ cơ sở của xu hướng, nhưng vẫn chưa có xác nhận thực sự về xu hướng giảm giá.
Nếu phe gấu có thể giữ giá Vàng dưới mức 1939$, 1925$ hoặc thậm chí dưới 1907$, thì chúng ra đang tìm thấy một đà giảm giá tuyệt vời.
Có rất nhiều tin tức quan trọng sẽ xuất hiện trong tuần tới, bạn nên theo dõi các thông cáo báo chí và xem xét tin tức trong giao dịch của mình.

Về mặt kĩ thuật, phải mất một quảng đường dài để giá vàng phục hồi về mức cao một lần nữa, và phá hẳn các vùng cản như đã viết phía trên mới khẳng định cho một xu hướng tăng mới.

BUY zone 1915 - 1913 (ngắn hạn)

Stop Loss : 1908

Take Profit 1: 1920
Take Profit 2: 1925
Take Profit 3: 1935

BUY GOLD zone 1903 - 1900 (Plan dài hạn cho tuần)

Stop Loss : 1890

Take Profit 1: 1910
Take Profit 2: 1918
Take Profit 3: 1925

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
Vàng từ 1919$ => 1933$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.