MrMin-Trading

Vàng 16/06 Sự Trở Mình Khó Khăn.

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Mặc dù vàng đã chứng kiến ​​những biến động lớn trong tuần này, nhưng kim loại màu vàng chủ yếu nằm trong phạm vi giao dịch chặt chẽ được thấy trong tháng qua, do các tín hiệu trái chiều từ Fed và nền kinh tế Hoa Kỳ đưa ra rất ít tín hiệu cho sự bứt phá theo cả hai hướng.

Vàng hiện đang chịu áp lực sau 'sự tạm dừng diều hâu' của Fed, cùng với sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc và sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. khiến sự trở mình đối diện rất nhiều khó khăn.

SELL GOLD zone 1963-1966 (áp dụng cho phiên Á Âu hôm nay)

Stop Loss : 1972

Take Profit 1 : 1961
Take Profit 2: 1955
Take Profit 3: 11940
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
Hit tp1 +50pips
Giao dịch đang hoạt động:
Sell +90pips ✅
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
110pips. Hit tp2 ✅✅
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.