MrMin-Trading

Vàng hôm nay - Scalping theo xu hướng giảm

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng duy trì ở mức phòng thủ quanh mức $1932 khi nó xuôi theo xu hướng giảm ba ngày liên tiếp trong những ngày gần đây.
Điều đó nói lên rằng, các hành động của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã mang đến một ngày không ổn định, không thể đẩy lùi xu hướng giảm của XAU/USD bằng cách tạm dừng xu hướng diều hâu.

Cần lưu ý rằng việc Giá vàng yếu đi qua mức 1.932$ sẽ mở ra cơ hội giảm nhanh về mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt tăng giá của XAU/USD từ tháng 11 năm 2022, gần con số tròn 1.900 đô la.

Mặc dù vậy, một đường hỗ trợ tăng dần, gần $1,895 sẽ thách thức những con gấu Vàng sau đó.

SELL GOLD zone 1942 - 1945

Stop Loss : 1949

Take Profit 1 : 1938
Take Profit 2: 1933
Take rofit 3: 1925

BUY GOLD zone 1934 - 1931 (ngắn hạn)


Stop Loss : 1926
Take Profit 1 : 1938
Take Profit 2: 1943

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
BUY running 50pips
Giao dịch đang hoạt động:
HIT TP1 +70pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.