Chana-Trading

Trước tình hình hiện tại vàng có thể giảm sâu hơn nữa? 02/05

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng và bạc đã thận trọng nhắm mục tiêu giảm trong những tuần gần đây trong bối cảnh xu hướng tăng chung kể từ cuối năm ngoái tạm dừng.
Nhìn vào Tâm lý khách hàng IG (IGCS), các nhà giao dịch bán lẻ đã phản ứng bằng cách tăng mức độ tiếp xúc với các kim loại quý này vào cuối năm.
Thước đo IGCS cho thấy khoảng 63% các nhà giao dịch bán lẻ đang mua ròng vàng. Vì hầu hết các nhà giao dịch vẫn thiên về xu hướng tăng, điều này gợi ý rằng giá có thể giảm xuống.
Trong khi đó, tỷ lệ rủi ro giảm giá đã giảm lần lượt 3% và 12% so với ngày hôm qua và tuần trước. Với ý nghĩ đó, sự kết hợp giữa mức độ rủi ro tổng thể và những thay đổi gần đây trong định vị gợi ý rằng những tổn thất tiếp theo có thể xảy ra đối với vàng.
Giá vàng đang củng cố trong phạm vi hẹp 1.971-2.021 USD so với tuần trước.


Khuyến nghị giao dịch:

Canh BUY GOLD vùng giá 1956-1960

Stoploss: 1947

Take Profit 1 : 1965
Take Profit 2 : 1975
Take Profit 3 : 1985


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.