Chana-Trading

Dự đoán vàng 4/5/2023

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Goldshore Resources (TSXV:GSHR; OTCQB:GSHRF) đã công bố kết quả sơ bộ từ công việc thử nghiệm luyện kim đánh giá kinh tế sơ bộ tại dự án vàng Moss ở tây bắc Ontario. Các kết quả được tạo ra từ chương trình thử nghiệm luyện kim gần đây được hoàn thành bởi Phòng thí nghiệm luyện kim cơ sở ở Kamloops, BC

Công việc thử nghiệm cho thấy khả năng thu hồi vàng tăng lên đáng kể từ quy trình tuyển nổi-nghiền lại-lọc với tỷ lệ thu hồi trung bình 93% tại Moss và 98% thu hồi tại East Coldstream. Những kết quả này thể hiện mức tăng thu hồi vàng từ 8% đến 13% từ công việc kiểm tra lọc tiêu chuẩn được tiến hành trước đó. Kết quả thử nghiệm lọc qua cuộn chai thô cho thấy tỷ lệ thu hồi vàng từ 53% đến 64%, khuyến khích điều tra về lọc theo đống để khoáng hóa cấp thấp.

Chương trình đã đánh giá 18 mẫu tổng hợp đại diện cho hai mỏ vàng. Mỗi hỗn hợp bao gồm nhiều mẫu được thu thập từ lõi khoan kim cương và phế liệu thô. Vật liệu tổng hợp sơ cấp đã được chọn cho các khu vực chính (ba mẫu) và một mẫu cho mỗi khu vực SW và trầm tích Dòng lạnh Đông để phản ánh sự phân bố cấp độ, không gian và thạch học.

Canh SELL XAUUSD vùng giá 2050 - 2053

Stoploss: 2060

Take profit 1: 2045
Take profit 2: 2040
Take profit 3: 2030

Chú ý: Cài SL, TP đầy đủ để chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.