Chana-Trading

Bắt nhịp điều chỉnh 30/03

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng tăng giá thầu để giảm bớt tổn thất trong ngày khi thị trường chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát hàng đầu. Cũng như lợi suất trái phiếu kho bạc, đấu tranh để bảo vệ mức tăng của ngày hôm trước trong bối cảnh tâm lý trái chiều trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ nay.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) rút lui khỏi mức cao nhất trong ngày để in các khoản lỗ nhẹ gần 102,60 trong khi S&P 500 Futures vật lộn quanh mức cao nhất trong một tuần được đánh dấu vào ngày hôm trước. Hơn nữa, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và 2 năm của Hoa Kỳ giảm dần đà tăng khoảng 3,57% và 4,09% tương ứng.
Sự chuẩn bị của thị trường đối với các con số lạm phát hàng đầu từ Châu Âu và Hoa Kỳ dường như cho phép giá Vàng cắt giảm mức lỗ hàng tuần. Điều đó nói lên rằng, Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) trong quý 4 (Q4) của Hoa Kỳ và các bản in cuối cùng của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4 có thể giúp các nhà giao dịch Vàng giải trí trong ngày.

Khuyến nghị giao dịch:

CANH SELL GOLD VÙNG GIÁ 1969-1973

Stoploss: 1980

Take Profit 1 : 1960
Take Profit 2 : 1950
Take Profit 3 : 1940

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
Chiến lược +60pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.