Chana-Trading

Đô la giảm làm bàn đạp thuận lợi cho vàng 12/04

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chỉ số USD đã giảm xuống gần 102,05 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục hành trình đi xuống của nó. Xu hướng giảm đối với Chỉ số USD được lấy cảm hứng từ kỳ vọng lạm phát của Hoa Kỳ sẽ giảm tốc nhanh chóng như dự đoán của các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào hôm nay sẽ được theo dõi chặt chẽ vì nó mang giá trị quan trọng, là dữ liệu lạm phát cuối cùng trước quyết định lãi suất của Fed dự kiến ​​vào tuần đầu tiên của tháng Năm.
Biên bản cuộc họp của Fed sẽ được chú ý vì chúng sẽ đưa ra lời giải thích chi tiết đằng sau việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Ba.
Hiện tại Giá vàng đang tiến tới ngưỡng kháng cự $2.032 sau khi cảm nhận được sức mua lớn.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 2026-2030

Stoploss: 2038

Take Profit 1 : 2021
Take Profit 2 : 2014
Take Profit 3 : 2005

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp TP1 theo chiến lược +90pips
Giao dịch đang hoạt động:
Khớp TP2 theo chiến lược +150pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Khớp FULL TP +230pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.