Chana-Trading

Đô suy yếu Vàng bay mạnh 05/04

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng bập bênh ở mức cao so với đầu năm, những người đầu cơ giá lên vui mừng phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng ngắn hạn vào cuối năm. Giá vàng đã đánh dấu mức tăng hàng ngày lớn nhất trong ba tuần vào ngày hôm trước khi nó tìm cách cổ vũ cho sự suy yếu của Đô la Mỹ, cũng như sự bứt phá kỹ thuật của mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ 2.000$
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm xuống mức thấp mới kể từ ngày 02/02 vào cuối ngày thứ 3, duy trì xu hướng giảm để tạo lại đáy nhiều ngày quanh 101,43, khi dữ liệu yếu hơn của Hoa Kỳ kết hợp với các nguyên tắc cơ bản lạc quan ảnh hưởng đến DXY và thúc đẩy vàng.
Tâm trạng chấp nhận rủi ro kết hợp với tin tức cho thấy những thách thức gần đây đối với trạng thái tiền tệ dự trữ của Đô la Mỹ dường như đè nặng lên đồng bạc xanh và cho phép giá Vàng duy trì vững chắc hơn.
Dịch vụ ISM của Hoa Kỳ PMI, Thay đổi việc làm ADP được chú ý cho các hướng giá Vàng mới.

Khuyến nghị giao dịch:

Canh SELL GOLD vùng giá 2023-2027

Stoploss: 2035

Take Profit 1 : 2020
Take Profit 2 : 2012
Take Profit 3 : 2005

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chiến lược HIT FULL TP +220PIPS

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.