MrTrongVo

Vàng có thể giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần

Giá xuống
MrTrongVo Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng hôm nay giảm nhẹ trở lại khi giảm xuống dưới mức thấp nhất của ngày hôm qua là 2.035 và rất có thể nó sẽ đóng cửa ở mức yếu, dưới mức thấp của ngày hôm qua. Mức cao nhất của ngày thứ Tư là 2.052 đã hoàn thành mức tăng 13,3% so với mức thấp nhất ngày 6 tháng 10, vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy một đợt giảm giá kéo dài hai ngày trở lên trước khi vàng sẵn sàng tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi quá trình thoái lui hoàn tất, các mục tiêu cao hơn vẫn có hiệu lực.

Mức thoái lui hai ngày là tiêu chuẩn
Lưu ý rằng chỉ có một lần thoái lui kéo dài hơn hai ngày kể từ đáy tháng 10. Điều này phản ánh đà tăng mạnh mẽ trong quá trình tăng giá. Với mô hình hai ngày nghỉ ngơi trước khi xu hướng tiếp tục tăng, tín hiệu tiếp tục tăng giá có nhiều khả năng xảy ra sau ngày thứ Sáu. Ngoài ra, nếu mức thoái lui hiện tại kéo dài hơn hai ngày, điều đó sẽ cho thấy động lượng đang chậm lại và có thể dẫn đến thời gian thoái lui hoặc hợp nhất dài hơn.

Bình luận:
Vùng hỗ trợ Fibonacci
Nếu điểm yếu tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, thì khả năng thoái lui về mức cao nhất trước đó là 2.009 có thể xảy ra. Nó được nối với mức thoái lui Fibonacci 38,6% ở mức 2.006. Phía dưới là mức thoái lui 50% ở mức 1.992 và mức thoái lui Fib lui 61,8% ở mức 1.978. Mỗi đánh dấu một khu vực hỗ trợ tiềm năng.

👉Free Signals

👉Free knowledge

👉Free 24/7 support

🌍 t.me/TradeTitanchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.