MrTrongVo

Phân tích GOLD 30/11 : GOLD đang trong vùng an toàn

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá kim loại quý chia rẽ vào thứ Tư, với vàng và bạc tăng trong khi bạch kim và palađi giảm. Mức tăng của vàng và bạc là lần thứ tư liên tiếp, mỗi mặt hàng cũng ghi nhận một đợt thanh toán cao khác - khoảng 3,3 năm đối với vàng và chỉ hơn 6,5 tháng đối với bạc.

Vàng giao tháng 2 tăng 6,90 USD, tương đương 0,3%, lên 2.067,10 USD/ounce trên sàn Comex của New York Mercantile Exchange.Trong ngày thứ hai, mức thanh toán là cao nhất kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2020, khi vàng kết thúc ở mức 2.069,40 USD/ounce.

Giá vàng tương lai được giao dịch trong khoảng từ 2.055,90 USD đến 2.072,70 USD. Họ đã tăng 1,3% vào thứ Ba và tăng 0,5% vào thứ Hai.

Ở những nơi khác, giá bạc giao tháng 3 tăng 14,1 cent, tương đương 0,6%, ở mức 25,443 USD/ounce . Mức thanh toán này là mức cao nhất đối với bạc kể từ ngày 10 tháng 5 khi nó đóng cửa ở mức 25,658 USD/ounce. Giá bạc tương lai dao động từ 25,24 USD đến 25,68 USD. Họ đã vượt lên dẫn trước 1,1% vào thứ Ba và tăng 1,4% vào thứ Hai.

Giá hợp đồng tương lai PGM vào thứ Tư:

Bạch kim tháng 1 giảm 8,80 USD, tương đương 0,9%, xuống 941,40 USD/ounce , dao động từ 929,60 USD đến 954,70 USD.

Giảm phiên thứ hai, giá palađi giao tháng 3 mất 27,80 USD, tương đương 2,6%, xuống 1.041,50 USD/ounce , giao dịch trong khoảng từ 1.029 USD đến 1.078 USD.

👉Free Signals

👉Free knowledge

👉Free 24/7 support

🌍 t.me/TradeTitanchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.