minhmango

HSG khả năng phục hồi yếu ớt

Giá xuống
HOSE:HSG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Giá thép cán nóng diễn biến thuận lợi trong thời gian qua đã hỗ trợ biên lợi nhuận của HSG và qua đó giúp lợi nhuận phục hồi. Thử thách đối với ngành tôn mạ như cạnh tranh gay gắt, tình hình thương mại thế giới còn nhiều thử thách, và giá thép cán nóng biến động khó lường sẽ hạn chế phần nào tăng trưởng sản lượng cũng như khả năng tăng biên lợi nhuận cao.
Tuy doanh số được cải thiện nhưng khó có thể kỳ vọng vào mã HSG tại thời điểm này. Giá hiện đang tiệm cận rất sát MA200, đây sẽ là một kháng cự mạnh mà với lực cầu như hiện nay HSG khó lòng qua được. Khi không thể nào vượt qua kháng cự nhiều khả năng HSG sẽ giảm về mức 7,200.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.