minhmango

Vnindex ngắn hạn chưa có dấu hiệu tích cực

minhmango Cập nhật   
HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Thị trường ngày thứ 6 có phiên giảm điểm nhẹ với thanh khoản tăng nhẹ nhưng vẫn dưới mức trung bình năm 2019.
Phiên tới, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp tăng điểm vào giữa phiên để VN-Index kiểm định khu vực kháng cự MA20 và MA50 tại 980-985 điểm. Tuy nhiên, nếu lực cầu giá cao không đủ mạnh, rất có thể thị trường sẽ lại chùng xuống về phía cuối. Tại hỗ trợ MA10 cũng có xuất hiện những dấu hiệu đầu cơ về cuối phiên, tuy nhiên thì khả năng có thể tăng giá của trong ngắn hạn của Vnindex vẫn còn bỏ ngỏ do không có yếu tố thúc đẩy nào.
Bình luận:
Hôm nay giảm mạnh mẽ quá các bác ạ

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.