minhmango

VN30 tiếp đà tăng giá sau kỳ nghỉ lễ

minhmango Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Chỉ số VN-Index đã tăng 0,6% trong phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 979,6 điểm. Tính chúng cả tuần, chỉ số đã tăng 1,4%; tuy nhiên, tính chung cả tháng 4, chỉ số đã giảm 1,2%.
VN-Index và VN30 duy trì tín hiệu Trung tính. Dự báo trong phiên giao dịch tới, các chỉ số sẽ duy trì quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định các kháng cự kỹ thuật phía trên, đối với VN-Index là vùng 980-983 điểm còn với VN30 sẽ là 894-895.
Hi vọng lực cầu sẽ đủ mạnh giúp chỉ số giữ đc đà tăng giá tới cuối phiên và nếu có thể phá được kháng cự để bắt đầu cho một chu kỳ tăng giá trung hạn. Nếu lực cầu yếu thì nhiều khả năng chỉ số sẽ rơi về ngưỡng 884.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đúng như dự đoán thì VN30 đã tiếp tục đà tăng vào hiện đang ở vùng kháng cự nhạy cảm!

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.