HoangMinhchannel

HVN - Kỳ vọng và vấn đề tiềm ẩn rủi ro

HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VIET NAM
Nội dung video gồm 3 phần:
Phần 1: Chuỗi giá trị ngành hàng không
Phần 2: So sánh các doang nghiệp cùng ngành và đánh giá HVN
Phần 3: Yếu tố rủi ro

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.