dinhchien

NZDJPY - Day trade by Keltner 4/1/2021

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước đây. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
------------------------
Rủi ro: 2%.
Risk/reward: 1/1.1
1. Tín hiệu tăng khi nến đóng cửa vượt lên đường trên (Upper) của Kênh Keltner.
2. Tín hiệu giảm khi nến cắm xuống đường Lower của kênh Keltner.
3. Đặt lại xác nhận Lên / Xuống khi vào lệnh.
4. Không vào khi xảy ra Nến đảo chiều (hơn 80% chiều cao của Kênh Keltner).
5. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ khi nhập Giá.