dinhchien

NZDJPY - Day trade theo kênh Keltner 2-10-2020

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Rủi ro 1 giao dịch: 1%.
Tỉ lệ thành công: 55%
Sụt giảm tài khoản lớn nhất: 20%.
Hoa hồng: 4 JPY .
---> Xem cách links dưới để biết cách Strategy thực hiện giao dịch.
- Lần đầu giới thiệu NZDJPY chỉ thắng hơn 500%.
- Lần 2 giới thiệu chi tiết hơn thắng 600%.