dinhchien

PPC - Bắt đáy Nhiệt điện Phả Lại

Giá lên
HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Theo tin CafeF: KQKD quý 3 ngành nhiệt điện: Bất ngờ với ngôi vị quán quân tăng trưởng về lợi nhuận
https://s.cafef.vn/ppc-381579/kqkd-quy-3...
- Chia vốn 2 phần:
...50% vào giá hiện tại.
...50% chờ test đáy lần nữa.
* Không nên dùng margin.
* Kỳ vọng lợi nhuận hợp lý theo thứ tự:
...Lãi suất ngân hàng (5-8%/năm) < Trái phiếu (Bảo đảm tài sản) (7-11%/năm) < Chứng khoán (Có tìm hiểu công ty ) (10-22%) < Ngoại hối (15-40%/năm).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.