minhmango

Cập nhật SP500 ngày 11/09/2019

CME:SP1!   None
Xu hướng: Trung tính
Hỗ trợ: 2940-2960, 2890-2915, 2860-90, 2800-2825
Kháng cự 3000-3030
Price action: Giá vọt lên đóng cử trên vùng kháng cự 2940-2960 và kích hoạt bullish continuation.
Việc đóng cửa trên vùng kháng cự này có thể kỳ vọng về một lần kéo mạnh trở lại 3000-3030. Bias của chúng ta giữ nguyên là canh mua khi giá giữ vững trên 2800-2825
VÌ vậy hoàn toàn có thể mua khi có nhịp hồi hoặc trên vùng hỗ trợ hợp lý như 2890-2915 và 2940-2960. Hãy chờ đợi có price action tại những vùng này để có thể mua vào an toàn nhất.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905