MorganLee_SPX

SPX500 30/05/2022: Xu hướng tăng đã quay trở lại

MorganLee_SPX Cập nhật   
FOREXCOM:SPXUSD   US SP 500 CFD
SPX tuần qua có 1 tuần xanh mạnh mẽ nhất kể từ tháng 11/2020 với mức tăng 6.5% kết thúc chuỗi lao dốc kéo dài 7 tuần. Báo cáo cho thấy lạm phát chậm lại một chút đã hỗ trợ cổ phiếu khởi sắc vào ngày thứ 6. Xu hướng SPX tuần tới là tiếp tục tăng và hôi phục lại.
Chiến lược giao dịch SPX tuần tới
Plan 1 canh buy SPX
Mua SPX tại 4090-4120
STL 4040
TP 4250 - 4300
Lưu ý : Hãy điền TP và SL một cách cụ thể trong giao dịch, và nó sẽ giúp bạn an toàn hơn trong công cuộc chinh phục thị trường tài chính

Ps: Tin tức và chiến lược giao dịch sẽ được cập nhật liên tục và cụ thể trong nhóm, vậy nên hãy tham gia nhóm để nhận được chiến lược và những tài liệu quan trọng giúp bạn tăng khả năng chiến thắng trong thị trường.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.