mmfxtrading

Mua gì tiếp trong cơn bão - TCB

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Chỉ số VN-Index tiếp tục biến động mạnh phiên hôm nay khi giảm gần 2%. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE giảm còn 150 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm ngoái là 258 triệu USD.

Giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20% YoY vì mục tiêu giải ngân được đặt ra ở 6T cuối năm. Tăng trưởng huy động mạnh từ giao dịch sẽ làm tăng CASA cho NIM tăng. Thu nhập ngoài lãi vẫn chiếm phần quan trọng trong tổng thu nhập.

Giá tốt cho một ngân hàng tốt có thể vào nắm giữ :D
Bình luận: Holdddd

Bình luận