mmfxtrading

TCM quan sát đợt điều chỉnh này.

Giá xuống
mmfxtrading Updated   
HOSE:TCM   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Với trạng thái khá tiêu cực kỹ thuật của VNIndex , thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co giữa các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.
TCM đã có một nhịp tăng ấn tượng từ hồi tháng 7 và đang có dấu hiệu điều chỉnh rõ rệt khi giá đã test fibonacci 38.2% một vài lần và đang loanh quanh ở khu vực đó. Stoch và Stoch RSI đều có dấu hiệu ở vùng quá bán quay đầu xuống. Trong ngắn hạn giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về các ngưỡng MA300 và Fibo 50 khi vùng mây dày bên dưới cũng đã được hình thành.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Quên không cập nhật nhưng giá đã chỉnh về các ngưỡng mình khuyến nghị và đã bật lên nha :p

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.