dinhchien

US30 - Giao dịch loại 3 nên tham khảo (Bán)

Giá xuống
dinhchien Cập nhật   
FX:US30   Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones
- EMA 65 H4 = EMA 13 DAILY: theo hệ thống mình thì khung Daily US30 vẫn hiệu lực cho Gấu.
- Trung bình xuyên thủng EMA 65 là vùng giá màu xanh dương.
- Nhìn chỉ báo dưới chart RSI - MACD đã đủ lực đánh ngược lại
- Tuy nhiên Force index vẫn chưa đủ cơ sở.
* Vậy giao dịch lần này phân loại 3, anh em tham khảo cân nhắc tỉ lệ rủi ro cho tài khoản là 1% - 2%
- Nhiệm vụ tiếp theo anh em đo khoảng cách giá đến vùng stoploss.
- Do có 3 target nên mình nên rải 3 lệnh.
Giao dịch được đóng thủ công:
Ai đánh swing trade, hiện lợi nhuận đã hơn stop loss 2,6 lần. 1/2.6, có thể đỏng lệnh theo hình
Bình luận:
inside bar

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.