Forex9999

SELL USD/CAD MỤC TIÊU về vùng 1.3100

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD đã chững và bắt đầu có tín hiệu quay đầu, Biên độ lên của ucad đã đủ hơn 400 pip nên nhiều khả năng it nhất ucad sẽ điều chỉnh. Mục tiêu là fibo 61.8%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: UCAD đã đạt target đúng đến fibo 61.8 thì đang phi lên. chúc mừng ae đi theo chiến lược