tradafx

Xuất hiện mô hình đảo chiều hai đáy với USDCAD

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng tăng.
Giá hồi về vùng hỗ trợ quan trọng 1.26000, thì xuất hiện mô hình đảo chiều hai đáy.
Tại đây chờ giá phá vỡ Key level tại B và xác nhận xu hướng tăng trở lại cùng với tín hiệu mua thì vào lệnh với USDCAD .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.28000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.