UnknownUnicorn4548749

EURAUD- 6/1/2020 Buy ngắn hạn và Sell dài hạn

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Theo dõi clip nhá. Kèo khá đẹp
Mình mất 30 PHÚT để phân tích 1 cặp tiền và các bạn chỉ mất 1 GIÂY để FOLLOW + LIKE!
Giúp mình nhé ^^
Bình luận:
ăn đủ tp kèo buy. kèo sell cũng dc 1/3 chặng đường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.