Minh_Invest

Gía dầu liệu có tiếp tục tăng

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Hiện tại dầu đang giao dịch ở mốc 77.7usd/1 thùng và gần nhất dầu đã chạm mốc hỗ trợ 72usd/1 thùng và đã bật lên vùng giá hiện tại 77.7usd/1 thùng . Với tình trạng nguồn cung dầu thô ở thới điểm hiện tại đnag dư thừa khá nhiều thế nên khả năng cao dầu sẽ dừng ở mốc 78-80 sau đó sẽ lại đi xuống quay về mốc hỗ trợ cứng 68usd/1 thùng sau đó mới có thể bật lên mnahj được .
Hiện tại chúng ta chưa nên vào buy mà có thể vào những lệnh sell từ giá 78-80 về mốc hỗ trợ 72 hoặc 68 . Hoặc chúng ta cần đợi dầu về mốc 68-70 rồi bắt đầu mới có những lệnh buy dài hạn lên ít nhất là 80 và có thể lên 100 với mục tiêu xa hơn .

Khuyến nghị giao dịch : Buy dầu giá 68-70 sl64 tp80-100
khuyến nghị giao dịch : Sell dầu giá 78-80 sl 83 tp68-70

Chúc mọi người giao dịch thuận lợi và thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.