Minh_Invest

Vàng vẫn sẽ tiếp tục đi lên vượt ngưỡng 2000

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua ngày 20/11 sau khi vàng xuống 1965 thì vàng đã đi lên mạnh trở lại vàng hiện tại 8h30 21/11 vàng đang có giá 1990usd/our và đang tiếp tục đi lên có khả năng sẽ vượt ngưỡng 2000 trong tuần này .

Hiện tại do cuộc xung đột giũa israel và lực lương hamas vẫn đang diễn ra điều này vẫn đang thúc đẩy giá vàng đi lên và bên cạnh đó còn có các thông tin từ FED về lãi xuất có thể không tăng trong thời gian tới điều này sẽ khiến vàng tăng . Tuần này đến thứ 6 mới có nhiều tin twucs gây ảnh hưởng đến vàng vậy cho nên khả năng vàng vượt 2000 là rất cao .

Về phân tích kỹ thuật thì vàng đang tăng lên mốc kháng cự mạnh 2000-2004 vậy cho nên chúng ta chưa thể sell ở giá 1990 hiện tại mà phải đợi theo dõi tiếp tục . Theo ý kiến cá nhan của mình thì vàng sẽ lên ít nhất ở mốc 2018 chúng ta mới có thể sell được hoặc ở mốc 2040 mới là mốc đẹp để sell .

Khuyến nghị giao dịch : Buy vàng 1974-1978
STOPLOSS:1966
TAKEPROFIT:2000
TAKEPROFIT2:2036

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.