minhmango

VNINDEX tiếp tục giảm trong phiên tới

Giá xuống
HOSE:VNINDEX   Vietnam Index
Chỉ số VN-Index đã giảm 0,5% trong phiên hôm nay, chốt phiên ở mức giảm 972,1 điểm. Chúng ta chứng kiến sự phục hồi yếu ớt của chỉ số khi không trụ được lâu phía trên kháng cự, thất bại trong việc quay trở lại vùng phía trên kháng cự trong hôm nay là một tín hiệu tiêu cực cho Vnindex.
Có thể thấy hỗ trợ mạnh tiếp theo của chỉ số sẽ ở khoảng 950 nơi hội tụ của 2 đường MA dài hạn và nhiều khả năng trong vài phiên tới chỉ số sẽ tìm tới kiểm định lại hỗ trợ này.
Các nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng ở cơ sở và có thể xem xét short phái sinh.
Enjoy!

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.