longsonvn

VNIndex: Nhận định thị trường tuần 1/4-5/4/24

Giá lên
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Thị trường trở nên kém thuận lợi trong tuần vừa qua khi chỉ số VNINDEX có đến 4 trong 5 phiên là các phiên giảm điểm. Đặc biệt là 2 phiên cuối tuần, khi chỉ số giảm xuống dưới đường trung bình MA-20, với phiên cuối tuần đóng cửa thấp nhất phiên với thanh khoản tăng.

Dưới đây là cập nhật một số vị thế chúng tôi đã khuyến nghị, tham gia và nắm giữ trong thời gian vừa qua

Chúng tôi tham gia mua NKG vào phiên 19/3/24 tuy nhiên trong kết thúc phiên 5/4/24 cổ phiếu đóng cửa dưới đường xu hướng, dưới đường trung bình MA-20, MA-50 do đó chúng tôi đã bán cổ phiếu này.

Chúng tôi tham gia mua PVS vào phiên 3/4/24 khi cổ phiếu vượt lên khỏi nền giá tích lũy từ tháng 9/23. Kết thúc phiên 5/4/24, cổ phiếu vẫn đang giao dịch trên mức kháng cự cũ 41.2 - 41.3 vì vậy chúng tôi vẫn nắm giữ vị thế này

Chúng tôi tham gia mua FRT vào phiên 28/3/24 khi cổ phiếu có phiên vượt qua đường xu hướng, vượt lên trên đường trung bình MA-20. Trong 2 phiên cuối tuần vừa qua, cổ phiếu đã giảm xuống dưới đường trung bình MA-20 trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng khối lượng giảm không nhiều và cổ phiếu có dấu hiệu hồi phục cuối phiên. Vì vậy, chúng tôi tiến hành bán 1/2 vị thế và nắm giữ 1/2 vị thế còn lại. Nếu cổ phiếu tiếp tục giảm (điều hoàn toàn có thê xảy ra nếu thị trường chung tiếp tục điều chỉnh mạnh), chúng tôi sẽ bán phần còn lại.

Chúng tôi tham gia mua DIG vào phiên 17/3/24. Hiện tại cổ phiếu này và nhóm cổ phiếu BĐS nói chung vẫn đang hoạt động tốt do đó chúng tôi vẫn nắm giữ những cổ phiếu này

Chúng tôi tham gia mua DXG vào phiên 21/3/24. Tương tự như trên, chúng tôi vẫn đang nắm giữ vị thế này.


Chúng tôi tham gia mua TCH vào phiên 19/3/24. Hiện tại, cổ phiếu vẫn đang hoạt động tốt do đó chúng tôi vẫn nắm giữ vị thế này.

Chúng tôi tham gia mua PDR vào phiên 21/3/24. Hiện tại cổ phiếu vẫn đang hoạt động tốt do đó chúng tôi vẫn nắm giữ vị thế này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.