ThangLeViet

Phân tích cơ bản nhé trader ơiiii

Giá lên
HOSE_DLY:VNINDEX   Vietnam Index
Thắng đã nói kỹ về thị trường trong buổi livestream hôm qua, Thắng ghi lại những ý chính để A/C và các bạn cùng nắm:

  1. Chỉ số đi ngang tích lũy 1.130 - 1.170
  2. Thị trường tạo đáy W đến cuối tháng 10 để chờ BCTC Q3. Những DN có lợi nhuận tăng trưởng giá CP sẽ tăng.
  3. Chú ý nhóm ngành sản xuất như: thủy sản, dệt may, lương thực, dầu khí, bán lẻ.
  4. Chiến thuật tuần này: Lướt T0 hạ giá vốn.

TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA ANH EM TRADER:

  1. Thông tư 06 ảnh hưởng chứng khoán không? -> Không, thông tư đã phản ánh vào giá cách đây 1 tháng.
  2. Mỹ không đóng cửa ảnh hưởng thế nào chứng Việt Nam -> Chính phủ Mỹ không đóng cửa và không bao giờ đóng cửa đồng thời không ảnh hưởn chứng Việt
  3. Trái phiếu Tân Hoàng Minh có ảnh hưởng chứng Việt không? Không ảnh hưởng.
  4. NVL và VIC lỗ nhiều quá, nên cắt không? Không cắt, bây giờ cắt lỗ là trúng đáy nha trader!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.