kinikeo

Cập nhật VNINDEX tuần 1 tháng 12 (04/12/2022)

HOSE:VNINDEX   VIETNAM INDEX
Xin chào mọi người, mình cập nhật VNINDEX tuần 1 tháng 12 nhé.
Với dữ liệu hiện tại, VNINDEX vẫn đang nằm trong vùng fibo của sóng điều chỉnh, mình chưa thấy có dữ liệu hoặc dấu hiệu của việc chạy vào sóng tăng mới. Do đó, vùng view tiếp theo của mình là vùng fibo 0.5 và 0.618, thì hiện tại nó đã lên gần chạm 0.5 rồi, vùng 0.618 đang là vùng trùng với nhiều kháng cự ở trên như đáy cũ, SMA200 khung H4 và W, vùng neckline mô hình vai đầu vai, vùng fibo của sóng khung 15m.
Lưu ý: Râu nến khung tháng là 17% và đang nằm trọn trong hộp chữ nhật thì xu hướng là có thể về test lại hoặc lấp. Tuy nhiên, nếu có dữ liệu là chạy tiếp sóng đẩy tăng thứ 3 thì có thể râu này sẽ về lấp sau.
Đây là phân tích của cá nhân mình, chỉ mang tính chất tham khảo.
Chúc mọi người luôn giao dịch hiệu quả.
VNINDEX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.