DatTong

VPB, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

HOSE:VPB   NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
- Hình thành cặp nến đảo chiều cho xu hướng đi lên.
Bình luận: