GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 28/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 71,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 71,20 với mục tiêu 73,60 & 74,60.

Phương án phụ: nếu thủng qua 71,20, có thể tới 69, 40 & 68,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Bình luận