GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 22/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 65,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 65,80 với mục tiêu 66,95 & 67,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 65,80, có thể tới 64,90 & 64, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.