GKFXPrimeVN

WTIUSD - 26/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,85

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 69,38 với mục tiêu 69,75 & 70,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 68,85, có thể tới 68,35 & 67,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.