GKFXPrimeVN

WTIUSD - 10/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 66,50

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 66,88 với mục tiêu 67,15 & 67,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 66,50, có thể tới 66,10 & 65,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.