GKFXPrimeVN

WTIN8 - 11/06/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 66,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 66,25 với mục tiêu 65,15 & 64,80.

Phương án phụ: nếu vượt qua 66,25, có thể tới 66,65 & 67,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Bình luận