GKFXPrimeVN

WTIUSD - 06/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,25

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 68,25 với mục tiêu 69,23 & 69,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 68,25, có thể tới 67,85 & 67, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.