GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 29/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 72,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 72,20 với mục tiêu 74, 05 & 74,62.

Phương án phụ: nếu thủng qua 72,20, có thể tới 71,20 & 70,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

Bình luận