GKFXPrimeVN

WTICOUSD - 20/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,50

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 68,20 với mục tiêu 68,80 & 69,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,50, có thể tới 66,90 & 66,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.