GKFXPrimeVN

WTIUSD - 03/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 68, 40 với mục tiêu 69,35 & 69,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 68,40, có thể tới 68,00 & 67, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.