GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 27/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 69,40 với mục tiêu 71,45 & 72,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 69,40, có thể tới 68,25 & 67,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.