GKFXPrimeVN

WTIUSD - 15/08/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 67,50 với mục tiêu 66,10 & 65,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 67,50, có thể tới 67,95 & 68,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.