GKFXPrimeVN

WTIUSD - 08/08/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 69,50 với mục tiêu 69,00 & 68,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 69,50, có thể tới 69,90 & 70,45.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 69,50 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 69,00.