GKFXPrimeVN

WTIUSD - 16/08/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 65,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 65,45 với mục tiêu 64,30 & 63,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 65,45, có thể tới 66,00 & 66,55.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.