GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 06/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 73,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 73,45 với mục tiêu 72,62 & 72,15.

Phương án phụ: nếu vượt qua 73,45, có thể tới 74,30 & 74,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.